โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยคณะครูผู้บริหารและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวได้เข้าร่วมกิจกรรมหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 69 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม