โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ได้รับการสนับสนุนของขวัญและอาหารเครื่องดื่มจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มแม่บ้านห้วยทรายขาว ทางโรงเรียนโดยผู้อำนวยการ พิศมัย จินดำ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันคริสต์มาส