โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการเตรียมความพร้อมเพื่อเลื่อนวิทยะฐานะ คณะครูและผู้บริหารกราบขอขอขอบพระคุณ นางยุพาพันธ์ คุณวิจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง เป็นอย่างสูงในโอกาสให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยาย

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ