โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

พิธีถวายราชสดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาลูกเสือไทย

พิธีถวายราชสดุดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาของลูกเสือไทยโดยมีนางพิศมัย จินดำ ผู้อำนวยการลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือร่วมวางพวงมาลาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวัน”วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี

พิธีถวายราชสดุดี