โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันมหกรรมกีฬา2563

พิธีมอบเกียรติบัตร ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมมหกรรมกีฬา อบจ.สุราษฎร์ธานี ประจำปี 2563 รองชนะเลิศอันดับ1 วอลเลย์บอลในร่ม รุ่น 14 ปีหญิง
โดยผู้อำนวยการ นางพิศมัย จินดำ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวเป็นผู้มอบ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตร

พิธีมอบเกียรติบัตร