โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

มนุษย์ แนวคิดทางมานุษยวิทยาของเฮเกลเกี่ยวข้องกับลัทธิเหตุผลนิยม

มนุษย์ แนวคิดทางมานุษยวิทยาของเฮเกลมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับลัทธิเหตุผลนิยม เป็นความคิดที่แยกมนุษย์ออกจากโลกธรรมชาติและเป็นพื้นฐานและสาเหตุของทั้งหมด มนุษย์ คุณสมบัติ เฮเกล เชื่อมโยงการพัฒนาการก่อตัวของบุคลิกภาพ กับการตระหนักรู้ของแต่ละคนว่าตนเองเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่ ในแง่สังคม ข้อความนี้หมายถึงการรับรู้ถึงลำดับความสำคัญของสังคมโดยรวมเหนือตัวบุคคล นักเทศน์ของลัทธินิยมวัตถุนิยมคือ แอล ฟิวเออร์บาค

ผู้ซึ่งมองว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกทางเพศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ วัตถุนิยมมานุษยวิทยาของ แอล ฟิวเออร์บาค ซึ่งต่อต้านลัทธิอุดมคตินิยมของ เฮเกล ในขณะเดียวกันไม่ได้คำนึงถึงความสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมที่แท้จริงและลดลงเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างฉันและคุณเท่านั้น ความเข้าใจเชิงนามธรรมดังกล่าวไม่ได้เผยให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติของ มนุษย์ ปรัชญาศาสนาของรัสเซียให้ความสำคัญกับการพิจารณาสาระสำคัญของมนุษย์มนุษย์

ดังนั้นดอสโตเยฟสกีจึงเกิดขึ้นจากความเป็นคู่ของธรรมชาติมนุษย์ ซึ่งรวมเอาหลักการที่ตรงกันข้าม ความดีและความชั่ว พระเจ้าและมาร จุดเริ่มต้นเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคล ปล่อยให้เป็นอิสระ นักปรัชญาชาวรัสเซียด้านศาสนาเห็นความหมายที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์ในความสามัคคีของมนุษย์และพระเจ้า ปัญหาดั้งเดิมนี้ได้รับการพิจารณาผ่านความสัมพันธ์ของแนวคิด เทพบุตร และ มนุษย์พระเจ้า ตามคำกล่าวของ โซโลยอฟ

แนวคิดเหล่านี้แสดงถึงสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง พระเจ้าคือความสามัคคีของธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์และความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ การสำแดงของมนุษย์ฝ่ายวิญญาณ โอบรับมนุษย์ที่เกิดใหม่ทั้งหมด ต้นแบบในอุดมคติและไม่สามารถบรรลุได้ของมนุษยชาติในอนาคต เทพมนุษย์ถือเป็นขั้นตอนสูงสุดในการพัฒนามนุษยชาติ ขึ้นสู่อุดมคติอย่างต่อเนื่อง วิภาษของกระบวนการนี้พิจารณาโดย โซโลยอฟ ในแนวคิดของความสามัคคีครั้งแรกเบอร์เดียฟ

พัฒนาแนวคิดเรื่องมานุษยวิทยาฟื้นฟูฝันที่จะรวม ลัทธิความศักดิ์สิทธิ์ กับ ลัทธิอัจฉริยะ เบอร์เดียฟ ปรัชญาของจิตวิญญาณเสรี มนุษย์เทพไม่มีอะไรที่เหมือนกับซูเปอร์แมนของ นิทเช่ ปราชญ์ชาวรัสเซียผู้โด่งดัง เชื่อว่าใน นิทเช่ism มนุษยนิยมแบบเก่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติสลายตัวและปรากฏเป็นไททันชั่วร้าย ที่ปฏิเสธทุกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตมนุษย์และแม้กระทั่งความคิดของมนุษย์ ปรัชญาของรัสเซียเน้นย้ำถึงลักษณะเชิงรุกของการก่อตัวของบุคลิกภาพ

ของบุคคลซึ่งดำเนินการผ่านการเอาชนะความทุกข์ทรมานความหลงผิด ความตั้งใจป่า ดอสโตเยฟสกีเขียนไว้อย่างสวยงามเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บันทึกจากใต้ดิน ดูเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหมดประกอบด้วยความจริงที่ว่าบุคคลพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่แบรด ปราชญ์ชาวรัสเซียผู้โด่งดังเชื่อว่าใน นิทเช่ism มนุษยนิยมแบบเก่า มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติสลายตัวและปรากฏเป็นไททันชั่วร้าย ที่ปฏิเสธทุกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตมนุษย์

แม้กระทั่งความคิดของมนุษย์ปรัชญาของรัสเซียเน้นย้ำถึงลักษณะเชิงรุกของการก่อตัวของบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งดำเนินการผ่านการเอาชนะความทุกข์ทรมานความหลงผิด ความตั้งใจป่า ดอสโตเยฟสกีเขียนไว้อย่างสวยงามเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บันทึกจากใต้ดิน ดูเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหมดประกอบด้วยความจริงที่ว่าบุคคลพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่แบรด ปราชญ์ชาวรัสเซียผู้โด่งดัง เชื่อว่าใน นิทเช่ism มนุษยนิยมแบบเก่า

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติสลายตัวและปรากฏเป็น ไททันชั่วร้าย ที่ปฏิเสธทุกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตมนุษย์และแม้กระทั่งความคิดของมนุษย์ ปรัชญาของรัสเซียเน้นย้ำถึงลักษณะเชิงรุกของการก่อตัวของบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งดำเนินการผ่านการเอาชนะความทุกข์ทรมานความหลงผิด ความตั้งใจป่า ดอสโตเยฟสกีเขียนไว้อย่างสวยงามเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บันทึกจากใต้ดิน ดูเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหมดประกอบด้วยความจริงที่ว่าบุคคลพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่อง

ว่าเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่แบรด ที่ปฏิเสธทุกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตมนุษย์และแม้กระทั่งความคิดของมนุษย์ ปรัชญาของรัสเซียเน้นย้ำถึงลักษณะเชิงรุกของการก่อตัวของบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งดำเนินการผ่านการเอาชนะความทุกข์ทรมานความหลงผิด ความตั้งใจป่า ดอสโตเยฟสกีเขียนไว้อย่างสวยงามเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บันทึกจากใต้ดิน ดูเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหมดประกอบด้วยความจริงที่ว่าบุคคลพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่แบรด

ที่ปฏิเสธทุกสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตมนุษย์และแม้กระทั่งความคิดของมนุษย์ ปรัชญาของรัสเซียเน้นย้ำถึงลักษณะเชิงรุกของการก่อตัวของบุคลิกภาพของบุคคลซึ่งดำเนินการผ่านการเอาชนะความทุกข์ทรมานความหลงผิด ความตั้งใจป่า ดอสโตเยฟสกีเขียนไว้อย่างสวยงามเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน บันทึกจากใต้ดิน ดูเหมือนว่ามนุษย์ทั้งหมดประกอบด้วยความจริงที่ว่าบุคคลพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าเขาเป็นผู้ชายไม่ใช่แบรด ประกอบด้วยความจริงที่ว่าคนๆ

หนึ่งพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าเขาเป็นคนไม่ใช่แบรด ประกอบด้วยความจริงที่ว่าคนๆ หนึ่งพิสูจน์ตัวเองอย่างต่อเนื่องว่าเขาเป็นคนไม่ใช่แบรด ในศตวรรษที่ 19 ถึง 20 มานุษยวิทยาด้านต่างๆ เกิดขึ้น ซึ่งพบการแสดงออกในคำสอนที่เป็นธรรมชาติ วัตถุนิยม แง่บวกและเชิงปฏิบัติแนวความคิดเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะโดยการพิจารณาว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิต สาระสำคัญของบุคคลตามแนวทางนี้ไม่ได้ถูกกำหนดโดยจิตใจและการแสดงออกซึ่งทำหน้าที่เป็นปรากฏการณ์

ด้านปรากฏการณ์อนุพันธ์ ของการสะท้อนทางประสาทสัมผัสของโลกรอบข้าง แต่โดยธรรมชาติสัญชาตญาณทางชีวภาพ ทุกสิ่งที่เรียกว่าความคิด ความรู้สึก ความปรารถนา อาการแสดงทางอารมณ์ที่สูงขึ้น ถือเป็นเพียง ภาษาสัญลักษณ์ของแรงกระตุ้นโดยสัญชาตญาณ สัญลักษณ์ซึ่งมีพื้นฐานมาจากสัญชาตญาณและความรู้สึก มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างสัญลักษณ์ ป้ายคำ แนวคิดเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับกิจกรรมของมนุษย์ แม้จะมีความแตกต่างกัน

แต่ทิศทางที่ระบุไว้วางรากฐานทางวัตถุธรรมชาติเป็นพื้นฐานของกิจกรรมของมนุษย์ สัญชาตญาณ ลักษณะทางชีวภาพ ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ พวกเขายังรวมกันเป็นหนึ่งโดยความคิดของประวัติศาสตร์ว่าเป็นกระบวนการองค์รวมของการเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายอันสูงส่งซึ่งเป็นความเชื่อในความสำคัญขององค์ประกอบคุณค่าและความหมายของการพัฒนาสังคม แนวคิดเหล่านี้มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ในคำสอนของ กันต์ เฮเกล คอมเต้ สเปนเซอร์ ดาร์วิน

มาร์กซ์ และอื่นๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม พวกเขายังรวมกันเป็นหนึ่งโดยความคิดของประวัติศาสตร์ว่าเป็นกระบวนการองค์รวมของการเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายอันสูงส่งซึ่งเป็นความเชื่อในความสำคัญขององค์ประกอบคุณค่าและความหมายของการพัฒนาสังคม แนวคิดเหล่านี้มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ในคำสอนของ กันต์ เฮเกล คอมเต้ สเปนเซอร์ ดาร์วิน มาร์กซ์ และอื่นๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคม มาร์กซ์

พวกเขายังรวมกันเป็นหนึ่งโดยความคิดของประวัติศาสตร์ว่าเป็นกระบวนการองค์รวมของการเคลื่อนไหวที่ก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายอันสูงส่งซึ่งเป็นความเชื่อในความสำคัญขององค์ประกอบคุณค่าและความหมายของการพัฒนาสังคม แนวคิดเหล่านี้มีอยู่ในรูปแบบต่างๆ ในคำสอนของ กันต์ เฮเกล คอมเต้ สเปนเซอร์ ดาร์วิน มาร์กซ์ และอื่นๆ

 

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ : วิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบายกระบวนการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์