โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

เชิญร่วมทอดผ้าป่า ศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ

เชิญร่วมทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาโดยคณะผู้ปกครองผู้บริหารและคณะครูขอเชิญชวนศิษย์เก่าผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ ณ รร.บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ที่ “โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 หรือโอนได้ที่ กองทุนบริจาค” ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 808-0-61534-9

เชิญร่วมทอดผ้าป่า
ทอดผ้าป่า
เชิญร่วมทอดผ้าป่า