โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

เดินวิ่งเพื่อการกุศล

เดินวิ่งเพื่อการกุศล คณะครูบุคลากรในสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อดำเนินการจัดหาอุปกรณ์สร้างหลังคาและซ่อมแซมอุปกรณ์สนามเด็กเล่ม ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่าน ร่วมถึงผู้มีจิตศรัทธาทุกคนที่ได้เสียลสละกำลังทรัพย์กำลังใจและแรงกาย ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ปีการศึกษา 2561

เดินวิ่งเพื่อการกุศล
เดินวิ่งเพื่อการกุศล
เดินวิ่งเพื่อการกุศล