โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

วิวัฒนาการ หลักการของการเปลี่ยนแปลงเชิงวิวัฒนาการ

วิวัฒนาการ

วิวัฒนาการ ในปัจจุบันเป็นที่เชื่อกันว่าเนื้องอกวิวัฒนาก … Read more

สัตว์เลี้ยง ประโยชน์อันล้ำค่าของการบำบัดด้วยสัตว์หรือการบำบัดด้วยสัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง สรรพคุณมหัศจรรย์ของสัตว์ที่ช่วยรักษาโรค นัก … Read more

พันธุกรรม คุณสมบัติอย่างหนึ่งของโรคทางพันธุกรรม

พันธุกรรม

พันธุกรรม แต่กำเนิดของโรคทั้งอัลลีลปกติ และอัลลีลทางพยา … Read more

ทรงจมูก อธิบายเกี่ยวกับการเสริมหรือการปรับรูปทรงจมูก

ทรงจมูก

ทรงจมูก ความงามขัดแย้งกับข้อมูลธรรมชาติและลักษณะโครงสร้ … Read more

เซลลูไลท์ เงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับเซลลูไลท์ 8 ข้อ

เซลลูไลท์

เซลลูไลท์ การลดความเครียดให้เหลือน้อยที่สุด เป็นเงื่อนไ … Read more

molecule อธิบายเกกี่ยวกับโมเลกุลหลายประเภทในเซลล์ยูคาริโอต

molecule

molecule ดีเอ็นเอมีเบสไนโตรเจนพื้นฐานสี่ชนิดใน DNA อะดี … Read more