โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

การทำธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้าหัวใจของความสำเร็จทางธุรกิจ

การทำธุรกิจ

การทำธุรกิจ ในภูมิทัศน์การค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควา … Read more

ความไว้วางใจ ภาวะผู้นำและการสร้างความไว้วางใจของทีมทำได้ดังนี้

ความไว้วางใจ

ความไว้วางใจ เป็นรากฐานสำคัญของทีมที่ประสบความสำเร็จ เป … Read more

กรดคาไพรลิก เรียนรู้บทบาทของกรดคาไพรลิกช่วยคุณได้อย่างไร

กรดคาไพรลิก

กรดคาไพรลิก ซึ่งเป็นกรดไขมันสายโซ่ขนาดกลางที่พบในอาหาร … Read more

การบำรุงตับ แนะนำบทบาทความสำคัญของตับและการบำรุงตับทำได้ดังนี้

การบำรุงตับ

การบำรุงตับ ตับซึ่งมักได้รับการยกย่องว่า เป็นการทำงานหล … Read more