โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

อาคาร ผู้คนคาดการณ์ว่าคอนกรีตเสริมเหล็กในอาคารอาจถูกเชื้อรากัดกร่อน

อาคาร

อาคาร คนส่วนใหญ่ในจีนบอกว่าพวกเขาเป็นพวกไม่เชื่อในพระเจ … Read more

ภัย อนาคตมนุษย์อาจเผชิญภัยใหญ่ 3 ประการ และมีโอกาสเปลี่ยนแปลง

ภัย อวตาร 2 ออกเมื่อปลายปี 2023 และฝ่ามหันตภัยเพลิงสุริ … Read more

ซากสัตว์ ซากของสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏขึ้นทีละตัว

ซากสัตว์

ซากสัตว์ เมื่อโลกกำเนิดขึ้น ครั้งหนึ่งเคยเป็น ดาวเคราะห … Read more

นกค็อกคาเทล วิธีการดูแลให้อาหาร และรายละเอียดเกี่ยวกับนกค๊อกคาเทล

นกค็อกคาเทล

นกค็อกคาเทล หรือนางไม้เป็นนกแก้วของตระกูลนกกระตั้ว นกตั … Read more

แอลกอฮอล์ ความสัมพันธ์ระหว่างแอลกอฮอล์และความรัก

แอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์ ความรักสามารถเป็นปัจจัยป้องกันอันตรายจากการดื … Read more

พลังงาน เหตุใดปฏิสสารราคาแพงจึงได้ชื่อว่าเป็นแหล่งพลังงานขั้นสูงสุด

พลังงาน

พลังงาน แม้ว่าโลกโดยรวมจะค่อนข้างสงบสุขในขณะนี้ แต่การแ … Read more

ไวรัสเอชไอวี อธิบายเกี่ยวกับเอชไอวีไวรัสที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ไวรัสเอชไอวี

ไวรัสเอชไอวี การวิจัยของบราซิลเกี่ยวกับไวรัสเอชไอวีที่ด … Read more

ปลานิล ในอดีตปลานิลได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์รุกรานได้อย่างไร

ปลานิล

ปลานิล ชนิดพันธุ์ที่รุกรานมักทำลายสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิ … Read more

แมนเดลา ปรากฏการณ์แมนเดลาเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ

แมนเดลา

แมนเดลา ในความประทับใจของทุกคนประธานาธิบดีผิวดำ เนลสัน … Read more

ผักตบชวา การทำความเข้าใจโครงสร้างโดยรวมของผักตบชวา

ผักตบชวา

ผักตบชวา การรุกรานทางชีวภาพเป็นสงครามเงียบที่ปฏิบัติต่อ … Read more