โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

กล่องเสียง อธิบายกระบวนการร่วมกล่องเสียงและกระดูกอ่อนรวมถึงหลอดลม

กล่องเสียง

กล่องเสียง กล้ามเนื้อของกล่องเสียง แบ่งออกเป็นไดเลเตอร์ … Read more