โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

พยาบาล การบริหารเวลาในการทำงานของพยาบาล อธิบายได้ ดังนี้

พยาบาล

พยาบาล ความปรารถนาอย่างต่อเนื่องที่จะใช้เวลาทุกนาทีอย่า … Read more