โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

โรคเกาต์ เกิดจากความผิดปกติของอวัยส่วนใดสามารถป้องกันได้หรือไม่

โรคเกาต์

โรคเกาต์ ในช่วงเวลาของโรคเกาต์นี้ อาการมักมีความเข้มข้น … Read more