โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

ตะคริวที่ขา อาการปวดอย่างรุนแรงที่ขาอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

ตะคริวที่ขา

ตะคริวที่ขา อะไรเป็นสาเหตุของตะคริวที่ขาตอนกลางคืน บางค … Read more