โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

โซเชียลมีเดีย ผลกระทบของโซเชียลมีเดียอธิบายได้ดังต่อไปนี้

โซเชียลมีเดีย

โซเชียลมีเดีย ทุกวันนี้ คนหนุ่มสาวในวัยรุ่นและวัยยี่สิบ … Read more