โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

ขวดพลาสติก ข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับขวดพลาสติกทนแรงดันได้แค่ไหน

ขวดพลาสติก

ขวดพลาสติก คนส่วนใหญ่คิดว่าขวดพลาสติกนั้นบอบบางเพียงพอ … Read more