โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

พันธุกรรม คุณสมบัติอย่างหนึ่งของโรคทางพันธุกรรม

พันธุกรรม

พันธุกรรม แต่กำเนิดของโรคทั้งอัลลีลปกติ และอัลลีลทางพยา … Read more

ทรงจมูก อธิบายเกี่ยวกับการเสริมหรือการปรับรูปทรงจมูก

ทรงจมูก

ทรงจมูก ความงามขัดแย้งกับข้อมูลธรรมชาติและลักษณะโครงสร้ … Read more

เซลลูไลท์ เงื่อนไขสำคัญเกี่ยวกับเซลลูไลท์ 8 ข้อ

เซลลูไลท์

เซลลูไลท์ การลดความเครียดให้เหลือน้อยที่สุด เป็นเงื่อนไ … Read more

molecule อธิบายเกกี่ยวกับโมเลกุลหลายประเภทในเซลล์ยูคาริโอต

molecule

molecule ดีเอ็นเอมีเบสไนโตรเจนพื้นฐานสี่ชนิดใน DNA อะดี … Read more

โรค สาเหตุของโรคทางพันธุกรรมและการเกิดโรควิลสันโคโนวาลอฟ

โรค

โรค โรคของวิลสันโคโนวาลอฟ โรคเซลล์ตับเสื่อม โรคของวิลสั … Read more

การแข็งตัวของเลือด กลวิธีของการใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด

การแข็งตัวของเลือด

การแข็งตัวของเลือด บันทึก AVR-การเปลี่ยนวาล์วเอออร์ตา M … Read more

มนุษย์ แนวคิดทางมานุษยวิทยาของเฮเกลเกี่ยวข้องกับลัทธิเหตุผลนิยม

มนุษย์

มนุษย์ แนวคิดทางมานุษยวิทยาของเฮเกลมีความเกี่ยวข้องอย่า … Read more