โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

ทรงจมูก อธิบายเกี่ยวกับการเสริมหรือการปรับรูปทรงจมูก

ทรงจมูก

ทรงจมูก ความงามขัดแย้งกับข้อมูลธรรมชาติและลักษณะโครงสร้ … Read more

molecule อธิบายเกกี่ยวกับโมเลกุลหลายประเภทในเซลล์ยูคาริโอต

molecule

molecule ดีเอ็นเอมีเบสไนโตรเจนพื้นฐานสี่ชนิดใน DNA อะดี … Read more

วิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบายกระบวนการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ การคุกคามของการก่อการร้ายทางชีวภาพน … Read more

science การทำความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของวิทยาศาสตร์

science

science การดึงดูดปัจจัยที่ไม่ลงตัวนี้ ทำให้นักปรัชญาวิท … Read more