โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

กล้ามเนื้อ อธิบายเกี่ยวกับชั้นผิวเผินของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับไหล่

กล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อทราพีเซียส สามเหลี่ยมกว้าง มันเริ่ … Read more