โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

เด็ก ไม่รักงานบ้านจะทำอย่างไรสามารถแนะนำผู้ปกครองได้ดังนี้

เด็ก

เด็ก จะทำอย่างไรถ้าลูกไม่รักงานบ้าน พ่อแม่ควรทำอย่างไร … Read more