โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

นิโคติน ทำความเข้าใจเกี่ยวกับนิโคตินขยายหรือหดตัวของหลอดเลือดหรือไม่

นิโคติน

นิโคติน ตั้งแต่วัยเด็ก พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ นักการศึกษา … Read more