โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

ผู้ป่วย อธิบายเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ผู้ป่วย

ผู้ป่วย การรักษาผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ควรเริ่มต้ … Read more

พยาบาล การบริหารเวลาในการทำงานของพยาบาล อธิบายได้ ดังนี้

พยาบาล

พยาบาล ความปรารถนาอย่างต่อเนื่องที่จะใช้เวลาทุกนาทีอย่า … Read more

เมนูอาหาร และผลไม้ชนิดใดที่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมากที่สุด

เมนูอาหาร

  เมนูอาหาร และผลไม้ที่เหมาะกับเบาหวาน ยาโบราณ และ … Read more