โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

พัฒนาการ การป้องกันพัฒนาการทางสมอง ทำไมเด็กจึงมีไอคิวต่ำเมื่อพูดช้า

พัฒนาการ

พัฒนาการ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าพัฒนาการทางสมองของเด็กเป็ … Read more