โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

ไขมัน การจำแนกกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ทันสมัยรวมถึงการแบ่งออกเป็นกลุ่ม

ไขมัน

ไขมัน ลิปิดมีค่าพลังงานสูง 33 เปอร์เซ็นต์ของบรรทัดฐานรา … Read more