โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขยะในครัวเรือนที่เติบโตเร็วด้วยอัตราการรีไซเคิลที่ต่ำมาก

ขยะอิเล็กทรอนิกส์

ขยะอิเล็กทรอนิกส์ จากแปรงสีฟันไฟฟ้า ของเล่นไฟฟ้า และสมา … Read more