โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

อุณหภูมิ ทำให้ร่างกายเย็นลง และอาการบวมเป็นน้ำเหลืองต่างกันอย่างไร

อุณหภูมิ

อุณหภูมิ คืออะไร อาการบวมเป็นน้ำเหลืองแตกต่างจากอุณหภูม … Read more