โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

โรคลำไส้อักเสบ การสนับสนุนห้องน้ำสำหรับผู้ที่มีโรคลำไส้อักเสบ

ลำไส้อักเสบ

ลำไส้อักเสบ ผู้ป่วยโรคลำไส้อักเสบ มักจะต้องใช้ห้องน้ำอย … Read more