โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

เมนูอาหาร และผลไม้ชนิดใดที่เหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมากที่สุด

เมนูอาหาร

  เมนูอาหาร และผลไม้ที่เหมาะกับเบาหวาน ยาโบราณ และ … Read more