โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

เพชร การปรับแต่งแหวนและลักษณะเพชรที่สอดคล้องกับเครื่องหมายรับรอง

เพชร

เพชร มักใช้เพื่ออธิบายขนาดของเพชร นี่เป็นตัวบ่งชี้ความใ … Read more