โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

ไข้หวัดใหญ่ สัญญาณ ภาวะแทรกซ้อน และการป้องกัน อธิบายได้ ดังนี้

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลัน ที่เกิดจากไวรัสกลุ … Read more