โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

080-251-8955

ไข้หัดแมว ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและการป้องกันของโรคไข้หัดแมว

ไข้หัดแมว

ไข้หัดแมว ถือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงของแมว ที่เกิดจากไวรัส … Read more